Boka Hotellrum

Kontaktuppgifter

Vid sen incheckning ligger nyckel och information vid receptionen.
Övrig information om ex. allergier eller önskan om att boka till måltider, SPA eller behandlingar.

Samtycke för behandling av personuppgifter

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.