Kontaktuppgifter

Vårt mål är att varje gäst ska var nöjd med sin vistelse och bemötandet från vår personal. Vi jobbar hårt med att vara tydliga med vad vi levererar så att våra gäster har en rättvis bild av vår anläggning innan de anländer. Det är viktigt att ni som gäst noga läst igenom våra allmänna villkor, beskrivning på hemsidan samt eventuell bokningsbekräftelse. Om det därefter kvarstår oklarheter ser vi fram emot att ta del av era synpunkter.

Synpunkter/reklamation

Samtycke för behandling av personuppgifter

Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt att enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i fråga om personuppgifter som vi behandlar om dig.